சுப்பர் மார்கட் மற்றும் டிபார்மென்டல் ஸ்டோர்களின் பொயின்ட் ஒப் சேல்ஸ் (POS) ஸ்கேனர்களின் ஊடாக உற்பத்தி பொருட்களை விற்பனை செய்வதற்கு, அனைத்து பொருட்களும் கட்டாயமாக GS1 பார்கோடு இலக்கங்களை (முன்பதாக இது EAN/UPC என்று காணப்பட்டது) கொண்டிருக்க வேண்டும்.

கருவிகள்

GEPIR தேடல்

டிஜிட்டல் கல்குலேடரில் சோதிக்க

விரைவான இணைப்புகள்

GS1 கற்கை

GS1 பார்கோடு உரிமம்

GS1 பொது குறிப்பீடு மற்றும் வழிகாட்டி

GS1 உலக பயனாளர் கையேடு

© GS1 Sri Lanka 2016